Featured Posts

16/5/12

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΤΕ...

Για να μην παραμυθιάζεται ο κοσμάκης…


Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους λαθρομετανάστες.
Μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, διάφοροι αναλυτάδες της συμφοράς απεφάνθησαν ότι πολλοί ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής δεν ήξεραν τι και ποιους ψήφισαν! Δεδομένου ότι τα ΜΜΕ έλεγαν τερατολογίες και μόνον για το κίνημα των Ελλήνων εθνικιστών, διαψεύδει τον ισχυρισμό αυτό.
Από την άλλη μεριά όμως, πολλοί ψηφοφόροι που προτίμησαν το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εμφανιζόταν από τα ίδια ΜΜΕ που βυσσοδομούσαν κατά της Χρυσής Αυγής ως η μόνη δύναμη αντίστασης στην πολιτική του Μνημονίου, αποκρύπτοντας παράλληλα εσκεμμένα τις θέσεις του για ναρκωτικά, λαθρομετανάστες, εθνικά θέματα κλπ, πράγματι δεν ήξεραν ακριβώς τι και ποιους ψήφιζαν! Είναι βέβαιον, ότι ουκ ολίγοι πολίτες που δε γνωρίζουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα διάφορα ζητήματα, έπεσαν θύματα της δήθεν αντιμνημονιακής ρητορικής του.

Εν όψει, λοιπόν, των νέων εκλογών κι επειδή δεν είναι το Μνημόνιο το μόνο πρόβλημα της Ελλάδος, θα παραθέσουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το τεράστιο πρόβλημα των λαθρομεταναστών, για να μάθει ο κοσμάκης που υποφέρει, τι εστί ΣΥΡΙΖΑ. Ιδού, με δικά τους λόγια και τα συμπεράσματα δικά σας:
Πολιτικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ
Για μια νέα πολιτική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Είσοδος μεταναστών
Κατάργηση των σημερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) και δημιουργία χώρων με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όσο διάστημα χρειάζεται να παραμείνουν σε αυτούς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.
Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο.
Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης κάθε ανηλίκου, και ειδικό ενδιαφέρον για τη διαμονή τους στη χώρα μας.
Αποποινικοποίηση του αδικήματος της παράνομης εισόδου, διαμονής και εργασίας όταν συντρέχουν λόγοι οικονομικής επιβίωσης, με σαφή αναφορά της ρήτρας αυτής σε νομοθετικό κείμενο.
Ριζική αναδιοργάνωση του Τμήματος Φύλαξης Συνόρων, αλλά και της ίδιας της διοικητικής απέλασης, που γίνεται χωρίς δικαστικές εγγυήσεις.
Ανάληψη πρωτοβουλίας της χώρας μας για κατάργηση του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και της λεγόμενης «Οδηγίας της Ντροπής» («Οδηγία για την εναρμόνιση των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών»).
Νομιμοποίηση μεταναστών
Εφαρμογή ενός συστήματος ανοιχτής και διαρκούς νομιμοποίησης,
υπό προϋποθέσεις
Θέσπιση ενός πρόσθετου τύπου άδειας, που θα λέγεται «άδεια προς αναζήτηση εργασίας», με την οποία θα εφοδιάζεται αυτομάτως κάθε ενδιαφερόμενος (είτε με αίτηση προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές είτε με αίτηση στο ελληνικό προξενείο της χώρας προέλευσης) και θα αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα παραμονής στην ελληνική επικράτεια για ένα χρόνο, με στόχο να αναζητήσει δουλειά.
Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραμονής από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσήμων, για να μην μεταπίπτουν εργαζόμενοι μετανάστες, μαζικά και άδικα, από το καθεστώς της νομιμότητας στο καθεστώς της παρανομίας, εξαιτίας της απροθυμίας των εργοδοτών τους να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές.
Εργασιακά δικαιώματα
Απόλυτη ευχέρεια μεταβολής του σκοπού της άδειας διαμονής (με ανεμπόδιστη εναλλαγή του καθεστώτος εξαρτημένης και μη εξαρτημένης εργασίας) και αποσύνδεση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από απόδειξη ύπαρξης πόρων 60.000 €.
Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της ασφάλειας στην εργασία.
Ένταξη των μεταναστών σε προγράμματα γεωργικής κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για την κατανόηση νέων γεωργικών πρακτικών. Στήριξη μεταναστών για τη συμμετοχή τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και τα εκλεγμένα όργανα.
Εκπαίδευση
Δομές προαιρετικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε όλους τους ενήλικους μετανάστες πρώτης γενιάς από επαρκώς στελεχωμένα Κέντρα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας που θα λειτουργούν σε δημοτικό επίπεδο.
Μαθήματα μητρικής γλώσσας και πολιτισμού για μαθητές μετανάστες στα δημόσια σχολεία, όταν ο αριθμός των μεταναστών μιας ομάδας υπερβαίνει το 8%.
Καθιέρωση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, παρεμβάσεις στα σχολικά βιβλία ώστε να προάγουν την πολυπολιτισμικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, οργάνωση ειδικών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Πολιτικά δικαιώματα – Ιθαγένεια – Μετανάστες δεύτερης γενιάς
Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε όλα τα παιδιά που συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονής στη χώρα μας.
Αναγνώριση στα παιδιά που αποφοιτούν από σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κτήση ιθαγένειας ή δεν επιθυμούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια) του καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος με την ενηλικίωσή τους, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη διαμονή των γονέων τους στη χώρα.
Παροχή άδειας αόριστης διάρκειας στους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση.
Καθιέρωση της αρχής της κατοικίας προκειμένου για την κτήση της ιθαγένειας (residence citizenship), που θα στηρίζεται όχι στον τόπο γέννησης ή στην καταγωγή βάσει αίματος, αλλά στον τόπο που βρίσκεται η κατοικία και η εργασία του μετανάστη, δημιουργώντας ειδικό δεσμό με τη χώρα.
Παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

Υγειονομική περίθαλψη
Διεύρυνση της πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, όπως ακριβώς ισχύει και για τους Έλληνες. Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 3386/05, που προβλέπει υγειονομική περίθαλψη μόνο για έκτακτα περιστατικά, εφόσον οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί δεν βρίσκονται νομίμως στη χώρα μας.
Κατοχύρωση ιατρικής παρακολούθησης και πρόσβασης στην περίθαλψη για τις εγκύους (κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο της λοχείας).
Παροχή άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας (άρθρο 44, παράγραφος 1, εδάφιο ε’) χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια διαμονής.

Κρατικές υπηρεσίες
Αύξηση του μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού που ασχολείται με τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών διαμονής.
Ειδική αντιρατσιστική εκπαίδευση στους δημόσιους λειτουργούς και αναβάθμιση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη μετανάστευση ώστε να μην αποτελούν χώρους δυσμενούς μετάθεσης.
Ουσιαστική οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεση για εκχώρηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την υποδοχή και ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Πρόσφυγες – Αιτούντες άσυλο
Είναι ανάγκη η Ελλάδα να κάνει στροφή στο θέμα των προσφύγων και να παίξει ενεργό ρόλο για μια αντίστοιχη αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Διακοπή κάθε προσπάθειας τεχνητού περιορισμού του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που εγκρίνονται. Κάθε άνθρωπος που διώκεται και κινδυνεύει στη χώρα του δικαιούται και πρέπει να λαμβάνει άσυλο.
Παροχή σε όλους τους πρόσφυγες γρήγορης και ξεκάθαρης πρόσβασης σε όλη τη διαδικασία ασύλου, με εξασφάλιση διερμηνέων και με έγκαιρη, γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσής τους σε γλώσσα που κατανοούν, με δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλη τη διοικητική διαδικασία ασύλου.
Στις αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου να καταγράφονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος, η έρευνα των κρατικών υπηρεσιών σχετικά με την υπόθεση, τα πρακτικά της Επιτροπής και βέβαια η πλήρης αιτιολόγηση της τελικής απόφασης.
Ρητή και απόλυτη απαγόρευση των άτυπων επαναπροωθήσεων. Παροχή στον Συνήγορο του Πολίτη δικαιώματος εξέτασης καταγγελιών για άτυπες επαναπροωθήσεις και για άρνηση αποδοχής από τις αστυνομικές αρχές υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου.
Απαγόρευση της κράτησης των αιτούντων άσυλο χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, των εγκύων γυναικών, των θυμάτων βασανιστηρίων και των ατόμων με αναπηρία. Να υπάρχει ταχύτατη δικαστική διερεύνηση της νομιμότητας της κράτησης αυτής στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται.
Απάλειψη από την ελληνική νομοθεσία (και ανάλογες πρωτοβουλίες για τις κοινοτικές οδηγίες) της δυνατότητας να απορρίπτονται αιτήματα ασύλου με την άμεση ή έμμεση χρήση των ρητρών της «ασφαλούς χώρας καταγωγής», της «ασφαλούς τρίτης χώρας» και της «επικουρικής προστασίας».

http://www.xryshaygh.com/

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

φιλαρακια σας χαλαει ο πολιτισμος?ΟΛΕΣ οι χωρες που προκοψαν ΑΥΤΑ ακριβως κανουν!!βλεπε ΚΑΝΑΔΑ,ΣΟΥΗΔΙΑ,ΑΜΕΡΙΚΗ κλπ.Μην ξεχνατε πως οταν οι δικοι μας ετρεχαν στην ξενυτια μετα την κατοχη,την χουντα και τωρα ακομα με το τελος της μεταπολητευσης,ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ τους νομους βασηστηκαν ΚΑΙ βασηζωνται για τη διαβιωση τους!!σεβαστη η αποψη σας αλλα πολυ πισω ειστε παληκαρια

Ανώνυμος είπε...

respect, file mou anwnume!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑς ΕΝΩΧΛΟΥΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝ ΟΛΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΔΛΔ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ (ΛΑΘΡΟ_ΜΕΤΑΝΑΣΤΕς) ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΤΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟς ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΗ ΤΟΥς ΕΙΔΙΟΥς ΤΟΥς ΕΛΛΗΝΕς ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΛΑΘΡΟ, ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΤΛ... ΔΥΣΤΥΧΩς ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥς ΟΠΩς ΕΣΑς ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑς. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗς ΚΑΙ ΣΥ ΜΙΛΑς ΓΙ ΑΛΛΕς ΧΩΡΕς....ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥς ΔΙΚΟΥς ΜΑς ΜΕΤΑΝΑΣΤΕς ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΚΥΡΙΟς.