Featured Posts

25/8/11

ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΙΣΟΥΜΕ! ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ...

Eφ. Αντιφωνητής 16-8-2011

Νά τούς …φοβόμαστε;!!!

Καθώς διανύουμε τήν μήνα τοῦ Ραμαζανιοῦ, δίνουν καί παίρνουν τά δεῖπνα (ἰφτάρ) τῶν μειονοτικῶν παραγόντων καί τῶν ἐν Τουρκίᾳ πατρώνων τους. Eἴχαμε λοιπόν ἰφτάρ στήν Κωνσταντινούπολη (ὀργανωμένο ἀπό τόν ἰσλαμικό ὀργανισμό IRCICA), στήν Κεσάνη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης (ὀργανωτής ὁ ἀλυτρωτικός Σύλλογος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης), καί παντοῦ στήν ἑλληνική Θράκη: Ξάνθη, Κομοτηνή (ἀπό τόν Σύλλογο Ἀποφοίτων θρησκευτικῶν σχολείων – Ἰμάμ Χατίπ), Ἐχῖνο κτλ. Σέ ὅλα παρέστησαν καί μίλησαν οἱ τουρκομουφτῆδες Κομοτηνῆς καί Ξάνθης Σερήφ καί Μετέ, οἱ σοσιαλιστές βουλευτές μας Χατζηοσμάν καί Μάντατζη, ὁ Πρόξενος Κομοτηνῆς Μουσταφά Σάρνιτς καί ἄλλοι πολλοί πολιτευτές, πρόεδροι σωματείων κτλ. Ἄραγε εἶναι θρησκευτικές ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις καί δικαιολογοῦν τήν χαζοχαρούμενη δική μας ἀντιμετώπιση ἤ συμβαίνει κάτι ἄλλο; Πρίν ἀπαντήσετε προσέξτε κάποια σημεῖα τῶν λογιδρίων πού ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή μας.

Στό ἰφτάρ τῆς Κεσάνης τῆς Ἀν. Θράκης, ὅπου ἀνταποκρίθηκε ΟΛΗ ἡ κυβερνώσα κάστα τῆς μειονότητας καί ΟΛΟΙ οἱ Τοῦρκοι πολιτικοί πού ἔχουν δυτικοθρακιώτικη καταγωγή, ὁ Πρόξενος μίλησε γιά τά «100 περίπου σχολεῖα πού ἀνοίξαμε σέ Ροδόπη καί Ἕβρο γιά νά διδάσκονται τά παιδιά τῆς μειονότητας τήν πατροπαράδοτη πολιτιστική κληρονομιά τους». Ποιοί τά ἀνοίξανε εἴπαμε; Μήπως εἶναι κι αὐτό στά πλαίσια τῆς διπλωματικῆς ἀποστολῆς του;

Κι ἀπό τόν τουρκομουφτή Ξάνθης Α. Μετέ ἀπολαύσαμε τή φράση «Ξέραμε ἀπό παλιά στή Δ. Θράκη ὅτι οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες γίνονταν καί πολιτικοί ἡγέτες. Τά θέματα λύνονταν ὑπό τήν ὀμπρέλα τους, μαζί μέ τήν Ὑψηλή Πύλη (Προξενεῖο)»! Κανονική γιορτή τῆς …παρακρατικῆς λειτουργίας στή Θράκη, σά νά λέμε! Το πρῶτο βραβεῖο ὅμως πάει δικαιωματικά στόν Ροδοπαῖο συνάδελφο τοῦ Μετέ, στόν Ἰμπράμ Σερήφ, πού μιλώντας στό ἰφτάρ τῆς Κομοτηνῆς, ντοπαρίστηκε ἀπό τά λόγια τοῦ ἐξ Ἀδριανουπόλεως προσκεκλημένου συνταξιούχου δασκάλου Χασάν Γκιουμούς. Αὐτός ὁ τελευταῖος πού μᾶς κουβαλήθηκε ὡς ὁμιλητής, ἐσχάτως βγάζει κάτι λογίδρια ἔμπλεα ἰσλαμικοῦ ὀθωμανισμοῦ, πού νομίζεις ὅτι εἶναι μετεμψύχωση τοῦ κόκκινου σουλτάνου. Ἦρθε λοιπόν γιά νά πεῖ μέσα στήν Κομοτηνή ὅτι ἡ Ρούμελη (δηλ. ἡ ἑλληνική χερσόνησος) εἶναι ἡ Κόκκινη Μηλιά (!), ὅτι μιλώντας γιά ποτάμι αὐτός σκέφτεται τόν …Δούναβη, ὅτι ἡ ἄμυνα τῆς Κωνσταντινούπολης ξεκινάει στή Θεσσαλονίκη καί ἄλλα τέτοια μοντέρνα καί συνυπαρξιακά. Ἐνθουσιασμένος λοιπόν κι ὁ Σερήφ πῆρε φόρα καί ἀνέκραξε: Εἴμαστε ἐδῶ 400 ἄτομα. Νά μᾶς φοβοῦνται! (Bizden korksunlar!) Ὡραῖο κλῖμα, δέν συμφωνεῖτε;

Δεῖτε στήν φωτογραφία πού παραθέτουμε καί τό ντεκόρ στό ἕδρανο τῆς …θρησκευτικῆς γιορτῆς ἀπό ὅπου μίλησαν οἱ βουλευτές μας καί οἱ συμπολίτες μας στήν Κεσάνη. Δέν εἶναι χάρμα; (πηγή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: