Featured Posts

21/6/11

21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΤου Κωνσταντίνου Πλεύρη

H επέτειος της 21ης Απριλίου μάς δίνει την ευκαιρία να κάνωμεν συγκρίσεις μεταξύ έξι ετών (1967-1973) διακυβερνήσεως της χώρας από τον Συνταγματάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον και 37 ετών (1974-2011) διακυβερνήσεως της χώρας από τους πολιτικάντηδες των κομμάτων.
Επί της 21ης Απριλίου:
Εκυβέρνησαν την Ελλάδα Αξιωματικοί πολυπαρασημοφορημένοι στα πεδία των μαχών όπου συνεχώς επολέμουν υπέρ της Πατρίδος από το 1940-1949.
2. Η εγκληματικότης είχε εκμηδενιστεί. Αι περισσότεραι φυλακαί είχαν υψώσει λευκήν σημαίαν, που εσήμαινε ότι....
ουδείς εκρατείτο.
3. Δεν υπήρχε δημόσιο χρέος.
4. Δεν υπήρχε έλλειμμα στους προυπολογισμούς.
5. Αι Ένοπλαι Δυνάμεις ήταν πανίσχυροι, εξωπλισμένοι με πολλά σύγχρονα όπλα που εξησφάλιζαν υπεροπλίαν έναντι της Τουρκίας.
6. Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταναστών.
7. Τα ναρκωτικά είχαν εξαφανισθεί.
8. Το κράτος ήτο άριστα ωργανωμένον.
9. Ανεπτύχθη στο έπακρον ο αθλητισμός.
10. Πλήθος επενδύσεων είχε πραγματοποιηθεί.
11. Είχε ολοκληρωθεί ο εκβιομηχανισμός της Ελλάδος.
12. Επεβλήθη πλήρης οικονομική σταθερότης και ανάπτυξις , ώστε η Ελλάδα ετιμήθη με το βραβείον του ΟΟΣΑ.
13. Η ανεργία ήτο ανύπαρκτος.
14. Όλαι αι δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ήτο κερδοφόρες.
15. Εχαρίσθησαν όλα τα αγροτικά χρέη.
16. Υπερεχρηματοδοτήθη η Εθνική Παιδεία.
17. Διεδόθησαν τα ιδανικά, παιδεία, εργασία, δηλαδή υπήρχε μέλλον.
18. Επεκράτει στην κοινωνία η απόλυτος ασφάλεια.
19. Η νεολαία είχε ιδανικά, παιδεία, εργασία , δηλαδή μέλλον.
20. Το κράτος είχε κύρος και γόητρον στο εξωτερικόν.

Επί της Δημοκρατίας:

Εάν γνωρίζετε την κατάσταση, θα συνοψίσωμεν μερικά από τα καταρθώματα (!) των εξουσιαστών μας.
Κυβερνούν την Ελλάδα πολιτικάντηδες άεργοι, κηφήνες, καταχρασταί του δημοσίου χρήματος, κοινοί ψεύται.
Η εγληματικότης είναι ανεξέλεγκτη.
Το δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ.Ουδείς λέγει πού πήγαν τα χρήματα.
Το έλλειμα, κατέστη και αυτό ανεξέλεγκτον.
Αι Ένοπλαι Δυνάμεις της χώρας εξασθενούν, διότι οι πολιτικάντηδες τας υποτιμουν,τας δυσφημούν και τας αποδυναμώνουν.
Η μαζική εισβολή ξένων διαλύει την Ελληνική φυλή.
Η Ελλάς έρχεται πρώτη εις θανάτους νέων από ναρκωτικά.
Το κράτος είναι ξέφραγο αμπέλι, αφού δεν ξέρει ακόμη πόσους υπαλλήλους έχει...
Ο αθλητισμός υστερεί και εσταμάτησε η ανάπτυξις του που ήρχισε από την… Χούντα.
Ουδεμία ξένη επένδυσις γίνεται εις την Ελλάδα.
Η εκβιομηχάνισις έπαυσε και μεγάλαι βιομηχανίαι έφυγαν από τη χώρα.
Δεν υπάρχει οικονομική σταθερότης και το κράτος τελεί υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ.
Η ανεργία φτάνει το 20 %.
Όλαι αι δημοσίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις είναι ζημιογόνοι, χρεωκοπημένοι.
Οι αγρόται λόγω χρεών έχουν υποθηκεύσει όλην την γην με κίνδυνο ξένοι να γίνουν κύριοι Ελληνικής γης.
Η εθνική παιδεία έπαυσε να είναι εθνική και υποχρηματοδοτείται, ώστε κλείνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Καταπολεμείται ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός διά του πολυπολιτισμού και του αφελληνισμού.
Δεν υπάρχει ασφάλεια στην κοινωνία.
Η νεολαία έχει εγκαταλειφθεί και στερείται ιδεωδών, παιδείας και εργασίας.
Το κράτος έχει διασυρθεί διεθνώς ως κράτος διεφθαρμένον που ετέθη υπό τον έλεγχο του Δ.Ν.Τ.


Καημένη Πατρίδα, ποιοι σε κυβερνούν.
Καημένε Λαέ που τους ανέχεσαι.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: