Featured Posts

16/11/12

Η ιερή Ελληνική Γλώσσα

Η ιερή Ελληνική Γλώσσα

Το μεγαλούργημα της ανθρώπινης διάνοιας
T.L.G. THESAURUS LINGUA GREKA (ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Κατά τον Πλάτωνα ο εκφερόμενος λόγος (γλώσσα) και ο εσωτερικός λόγος (διάνοια) αντιστοιχίζονται αξιακά. Δηλαδή όσο πλούσιος είναι ο εκφερόμενος λόγος, τόσο πλούσια είναι και η διάνοια του εκφέροντος τον λόγο και αντιστρόφως, όσον πλούσια είναι η διάνοια ενός ανθρώπου, τόσον πλούσια είναι και η γλώσσα του. Είναι βεβαιωμένο πλέον ότι η γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από εργαλείο-μέσο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. Είναι κυρίως μέσο μετάδοσης γνώσεων, στοχασμών, ιδεών, έτσι ώστε η γλώσσα να αποτελεί το  κυριότερο μέσο διάδοσης των πολιτισμικών επιτευγμάτων από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Ελληνική γλώσσα ειδικότερα είναι δημιουργός και δημιούργημα πολιτισμού, αφού μέσω και ένεκα αυτής πλάστηκε και διαδόθηκε ο οικουμενικός, μακρόβιος και υψιπετής Ελληνικός πολιτισμός. 
Η αξιακή σημασία της Ελληνικής γλώσσας για τους Έλληνες είναι τόση και τέτοια, ώστε στη συνείδησή τους να αναβιβάζεται στο ίδιο βάθρο ως μόνη σύντροφος της Ελληνικής ελευθερίας. Γι αυτό και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός αναφωνεί: «δεν έχω τίποτ΄ άλλο πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Δεν είναι τυχαίο δε ότι μετά την πολυετή υποδούλωση του Ελληνικού γένους στον Οθωμανό απολίτιστο δυνάστη και τη συνεπεία αυτής πολιτιστική υστέρηση των Ελλήνων, ιδίως κατά τη γλώσσα, να στιχουργήσει απεγνωσμένα ο εθνικιστής Κ. Παλαμάς: 
Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα
Ραγιάδες έχεις μάνα, σκυφτούς για το χαράτσι
Κούφιοι και οκνοί καταφρονούν την θεία τραχιά σου γλώσσα
Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι.

Χρειάστηκε η γλωσσική επέμβαση, στην πτωχοποιημένη και φθαρμένη γλώσσα των πρώην ραγιάδων, του μεγάλου μας Αδαμαντίου Κοραή για να ανακοπεί η απομείωση της Ελληνικής γλώσσας και να αποκαθαρθεί από τους εκβαρβαρισμούς της και να επανασυνδεθεί η νέα με την αρχαία Ελληνική γλώσσα.
ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τις αρετές της Ελληνικής γλώσσας τις καθόρισε με σημαντική ακρίβεια ο ιδρυτής της σχολής των στωικών Ζήνων ο Κιτιεύς, που κατ΄ αυτόν είναι: Ελληνισμός (χωρίς ξένες ή χυδαίες λέξεις), Σαφήνεια (ακριβή νοήματα), Συντομία (χωρίς περιττολογίες), Πρέπον (χρήση μόνο των αναγκαίων λέξεων), Κατασκευή (έντεχνη υφή). Επίσης όμως ο Ζήνων επεσήμανε και τα λάθη στη γλώσσα που πρέπει να αποφεύγονται, όπως: Ο βαρβαρισμός (η παραβίαση της έκφρασης και η χρήση ξένων λέξεων) και ο σολοικισμός (τα λάθη στη σύνταξη του λόγου γενικά). Αλήθεια, πόσο επίκαιρος είναι ακόμη και σήμερα ο Ζήνων!
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TLG) 
Έτσι ονομάζεται η ηλεκτρονική καταγραφή στον Η/Υ Ίβυκος του πανεπιστημίου του Ιρβάιν της Καλιφόρνιας των απάντων της Ελληνικής Γραμματείας από της Ομηρικής εποχής έως σήμερα. Το τεράστιο αυτό έργο κατέστη δυνατό χάρις στην έμπνευση και χρηματοδότηση της Ελληνίστριας Μάριαν Μακ Ντόναλντ. Η λεξικογραφική παράθεση όλων των αρχαίων, μεσαιωνικών και ύστερων κειμένων συνεχίζεται έως σήμερα και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 8.000 έργα 4.000 συγγραφέων με αποτέλεσμα τον εντοπισμό 6.340.000 πρωτογενών λέξεων και 72.220.000 δευτερογενών – παράγωγων λέξεων. Ουδεμία άλλη επί γης γλώσσα έχει να αντιπαραθέσει τόσες πολλές πρωτογενείς λέξεις. Η αγγλική και η Γερμανική μαζί αντιπαραθέτουν πολύ ολιγότερες των 800.000 λέξεων, εκ των οποίων το 20-30% είναι Ελληνογενείς. Όσον αφορά δε στις δευτερογενείς – παράγωγες λέξεις των εκεί είναι καταφανής η πενία των έναντι της Ελληνικής.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Μία τόσο πλούσια, όπως η Ελληνική, γλώσσα δε θα μπορούσε παρά να έχει και αντίστοιχα πλούσια γραμματική. Για παράδειγμα τα ρήματα της γλώσσας μας έχουν δύο φωνές (ενεργητική και μέση), επτά χρόνους (ενεστώς, παρατατικός, μέλλον, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, τετελεσμένος μέλλων), τέσσερες εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική, προστακτική, ευκτική), δύο αριθμούς (ενικός, πληθυντικός) και δύο ονοματικούς τύπους (απαρέμφατο, μετοχή). Τα ουσιαστικά κλίνονται σε πέντε πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλιτική) ενώ παλαιότερα σε οκτώ (επιπλέον η τοπική, η οργανική και η αφαιρετική) και σε δύο αριθμούς (ενικό, πληθυντικό), και έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο). 
Είναι κατανοητό λοιπόν το πώς από ένα απλό ρήμα, όπως το «λύω» μπορούν να παράγονται 320 ρηματικοί τύποι (παράγωγες λέξεις), τη στιγμή κατά την οποία η πλησιέστερη σε πλούτο προς την ελληνική, η λατινική, μας δίδει για το ρήμα «amo» μόνον 180 ρηματικούς τύπους.
Εξ άλλου η Ελληνική γραμματική περιγράφει 11 διφθόγγους, 6 άρθρα, 2 πνεύματα, 3 τόνους, 3 γένη, 3 αριθμούς, 3 παραθετικά, 8 κατηγορίες αντωνυμιών, 5 είδη επιρρημάτων, 27 προθέσεις, 13 επιφωνήματα και 60 συνδέσμους. Αν αντιπαραθέσουμε την Ελληνική γραμματική προς τις ξένες, θα μειδιάσουμε εις βάρος των. Μόνον η Γερμανική και η Σανσκριτική γραμματική, ως δάνειες από την Ελληνική είναι πλούσιες, αλλ΄ όχι πλουσιότατες όπως η Ελληνική.
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ-Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ-Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Κάθε λέξη στην Ελληνική έχει αιτιώδη σχέση και όχι συμβατική με την έννοια του αντικειμένου που δηλώνει. Σημαίνει, είναι σημαντική δηλαδή. Σημαίνει όμως και με μαθηματική ακρίβεια του σημαινόμενου, λόγω του λεξικού πλούτου που διαθέτει. Σ΄ όλες τις άλλες γλώσσες η σχέση σημαίνουσας λέξης και σημαινόμενου αντικειμένου είναι συμβατική – αυθαίρετη. Η Ελληνική ως γλώσσα μαθηματική, στην ακριβή έκφρασή της και μάλιστα η αρχαία Ελληνική είναι η μόνη στην οποία θα επικοινωνούν προφορικά οι Η/Υ της νέας – μελλοντικής γενεάς, γι αυτό σε πολλά πανεπιστήμια Αμερικής και Ιαπωνίας από το 1995 εισήγαγαν την Ελληνική γλώσσα στα ερευνητικά τους κέντρα για τις ανάγκες της νέας τεχνολογίας των Η/Υ.
ΓΝΩΜΕΣ – ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΙΚΕΡΩΝ: Εάν οι θεοί διαλέγονται, την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούν
Θ. ΜΠΑΓΕΡ: Η Σανσκριτική είναι κράμα αρχαιο-ινδικής και αρχαιοελληνικής
Φ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ: Η Ελληνική γλώσσα πρέπει να γίνει διεθνής γλώσσα της Ευρώπης
Φ. ΣΑΓΚΡΕΝΤΟ: Η χρήση αυτής της γλώσσας καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αγγίξει τα ανώτατα πνευματικά επίπεδα.
Γ. Β. ΓΚΑΙΤΕ: Άκουσα σε όλες τις γλώσσες το Ευαγγέλιο στον Άγιο Πέτρο Ρώμης, μα μόνο στην Ελληνική αντήχησε σαν άστρο λαμπερό στην ησυχία της νύχτας. 
ΖΑΚΛΙΝ ΡΟΜΙΓΥ: Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά για να κατανοήσει τη γλώσσα του.
Είναι πολλοί ακόμα αυτοί που εκθείασαν την ιερή Ελληνική γλώσσα, που λόγω οικονομίας χώρου παραλείπονται. Ο αναγνώστης όμως ας είναι βέβαιος πως η αρχαία Ελληνική είναι η μητέρα πρωτο-γλώσσα όλων των γλωσσών του κόσμου, που διαδόθηκε οικουμενικά και τις γονιμοποίησε. Οι γελοίες θεωρίες περί Φοινικικού αλφάβητου θα μας απασχολήσουν μελλοντικά.
Σπύρος Παπαδάκης

http://www.xryshaygh.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: