Featured Posts

11/8/11

Περί πρακτικών ζητημάτων
Η γέννηση και η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων αυτόνομων εθνικιστικών ομάδων, αποδεικνύει την ύπαρξη Εθνικιστών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν και να επιτελέσουν πολιτικό έργο. Η μεθοδολογία την οποία διάφοροι σύντροφοι έχουν προτείνει, με άξονα την αυτονομία και την πρωτοβουλία, δείχνει να αποφέρει καρπούς, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω με αυτό το άρθρο, είναι η ανάγκη ο κάθε πυρήνας να μετατραπεί σε ένα είδος σχολής. Σε ένα είδος ιδιότυπου πολιτικού σχολείου. Κάθε πυρήνας μπορεί να λειτουργήσει με τα εργαλεία που κατά καιρούς έχουμε προτείνει, όπως οι ομάδες εργασίας, το διαδίκτυο κλπ, έχοντας ως στόχο την γέννα μιας ισχυρής κοινότητας Εθνικιστών. Δίχως αυτό να αποκλείει της επιμέρους ιδεολογικές διαφοροποιήσεις και τις διαφορετικές πολιτικές και πρακτικές τακτικές, η συγκρότηση μιας τέτοιας κοινότητας παίρνει σάρκα και οστά. Όπως βλέπουμε, μια σειρά εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, εντύπων, κειμένων, ιστοσελίδων, έρχονται να κοσμήσουν από δικής μας μεριάς σήμερα το εθνικιστικό ρεύμα. Μας έβαλε κάποιος αρχηγός να τα κάνουμε; Όχι!

Η δικιά μας επιλογή, η δικιά μας συλλογική και ατομική προσπάθεια, δημιούργησε αυτήν την κοινοτική υπο-δομή. Η οριζόντια ιεραρχία την οποία επιλέξαμε ως σύστημα διοίκησης, δείχνει θετικά αποτελέσματα. Ομοίως ο κάθε νέος ή παλαιός πυρήνας, κάθε κύτταρο εθνικιστικό μπορεί να λειτουργήσει διδακτικά και εκπαιδευτικά. Το learn after κάθε μας επιλογής, δράσης, ενέργειας, μπορεί να μπει στο μικροσκόπιο της κάθε συλλογικότητας και να αναλυθεί, λαμβάνοντας την μορφή που οι κατά τόπους ομάδες επιθυμούν. Η εμπειρία αυτή μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε άλλες νεότερες ομάδες και να αναβαθμιστεί εξίσου. Πολλοί θα πουν πως τίθεται ζήτημα πόρων. Σαφώς, όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δικαιολογία στην ακινησία μας. Κάθε ενέργεια και κάθε πτυχή της ζωής μας, είναι συσχετιζόμενη με τις πολιτικές επιλογές είτε άλλων είτε τις δικές μας. Όμως για να ενεργήσουμε εντός αυτών των πτυχών, δεν είναι απαραίτητα ανάγκη το χοντρό πορτοφόλι. Σε κάθε περίπτωση ιδέες δράσης με αξιοποίηση, ορθή και αποτελεσματική, των όποιων πόρων υπάρχουν. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να τις βρούμε.

Κάθε πυρήνας και κάθε συλλογικότητα είναι πολύ σημαντικό να συντάσσουν συμπεράσματα και πορίσματα από κάθε δράση της. Βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις σε θέματα διαδικαστικά, πρωτοποριακά, λειτουργικά κλπ, μπορούν να θέσουν τις αυτόνομες βάσεις, ένα σύνολο οδηγιών και μια σειρά τακτικών και πρακτικών συμβουλών, τις οποίες οι νεότεροι ή οι άπειροι Εθνικιστές, θα μπορούν να συμβουλευτούν, κερδίζοντας έτσι σε χρόνο και κόπο. Η εκτέλεση δράσεων σπασμωδικών, ή περιστασιακών, δίχως περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση, στην ουσία δεν θα διαφέρει από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις του πατριωτικού χώρου. Το να πας σε μια ομιλία και να ακούσεις το πόσο γενναίοι υπήρξαν οι πρόγονοί σου, δεν θα αποφέρει και ιδιαίτερα ΠΡΑΚΤΙΚΑ αποτελέσματα σε πολιτικό επίπεδο. Το να δημιουργήσεις όμως, μια ΔΙΚΙΑ σου εκδήλωση με ένα εναλλακτικό θέμα ή το να αναλάβεις μια διοργάνωση καθαριότητας σε έναν ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο, σε αναβαθμίζει σαφέστατα. Αυτή η τριβή ιδεών και η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, την οποία μας προσφέρει η οριζόντια ιεραρχία, μπορεί να γαλουχηθεί και να μετατραπεί σε ένα σύστημα feedback, όπου πυρήνες μεταξύ τους θα συμβουλεύουν και θα συμβουλεύονται. Ο δρόμος αυτός μας οδηγεί στον κοινοτισμό και οι τελευταίες δράσεις συναγωνιστών, ειδικά από την Κεντρική Ελλάδα, αποδεικνύουν περίτρανα την επιτυχία αυτών των μεθόδων.

Αυτόνομος Λίθο

Δεν υπάρχουν σχόλια: